Osnovna škola "Jovan Dučić"
u PetrovaradinuNaslovna
O školi
Dokumenti
Aktivnosti
Učenici
Zaposleni
Roditelji
Kalendar rada

UPRAVA ŠKOLE

 Ružica Pavlović, direktorka škole

Mirčeta Gogić, pomoćnik direktora     Upis u prvi razred 
Inkluzija
Profesionalna orijentacija
Korisni linkovi
Foto
Javne nabavke
Kontakt
Pišite nam :)
Nađite nas na FB"Mala" škola na FB


NASTAVNO OSOBLJE    

 RAZREDNA NASTAVA

Prezime i ime

razred

Prezime i ime

razred

Anđelija Skendžić

 I-1 (M)

Slađana Dražić

 III-1 (M)

Jovanka Marić

 I-2

Jasmina Begović

 III-2

Milana Mihajlov

 I-3

Mirjana Grk

 III-3

Toša Aleksandrov

 I-4 (M)

Dragana Dolovac

 III-4(M)

Stana Cvjetićanin

II-1 (M)

Olivera Milenković 

III5

Irena Vojvodić

II-2

Biljana Dimić

 IV-1

Marina Ličina

II-3

Jelena Relić

IV-2 

Maja Temerinac

 II-4(M)

 

Ivana Jovanović

IV-3 

Nada Radujković Drljan

II5

  Boško Stojanović

IV-4 (M)

Mirko Babić i Kosana Bačkuljin Rilke, učitelji u boravku

 Napomena: Odeljenja sa oznakom (M) pripadaju školskoj zgradi u Malinovoj 2a

 

PREDMETNA NASTAVA

Srpski jezik 

Мatematika

Engleski jezik 

Geografija

Vesna Stanojčić 

Silvija Novaković

   Gordana Bušin 

Julijana Doroški

Sonja Kostić Ramić

Snežana Lovrić  

Biljana Kovačević

Svetlana Pecelj 

Anđelka Spirić 

Zdravko Manja

 Zvjezdana Bačkalić 

 Biljana Jerinić

Tatjana Kožul

Maja Sentin Ratković

Zora Stefanović 

 Jelena Lazarević

 

Likovna kultura

Muzička kultura

Fizika

Fizičko

 Milica Vojvodić

Ljubica Sekulić 

Mirjana Matušenski

Biljana Marković 

Olga Maravić

Adrijana Jovanović

Dragana Davidovac

Mirjana Grba 

Sanja Maravić

 

Emil Dotlić 

      Irena Bikicki

Istorija 

Hemija

Informatika 

Nemački jezik 

Jelena Mitrović 

Milica Vujinović

Suzana Stepanović 

Valentina Ševkušić

Ratko Ilić

Radoslava Odavić

Milena Danilovac

  Nataša Mihajlov    

Biologija

Tehničko obraz.

Verska nastava

Građansko vas.

Branka Marjanov 

Mirčeta Gogić 

Petar Nikolić 

učitelji

Marija Radišić 

Ivana Jagodić

Kosta Kovjanić 

A.M.Drobac

Lucia Pena

Gavro Joksović

Anica Petrović

 

Draginja Timotić

Slovački jezik

Mađarski jezik  

Vjera Fedel

Marta Karču

 

 

VANNASTAVNO OSOBLJE

Šef računovodstva

Psiholog

Pedagog

Bibliotekar

Sanja Trkulja

Danijela Baucal 

Ljiljana Čehov 

Nada Ustić

Admin.finans.radnik

 Sekretar škole 

Nataša Dulić

  Dragana Bojović

 

DA UŽINA STIGNE  NA  VREME,  DA UČIONICE  BUDU  LEPE  I  ČISTEZA TO SE  BRINU  KUVARICE, SERVIRKE, SPREMAČICE  I MAJSTORI

Kuvarica:

Spremačice: 

Majstori:

Kurir:

Dragana Ristić  Miljana Ivić Merim Horozović

  Ilijana Ceca Sunajko

Servirka:

Snežana Gajić

Danijel Bujišić

 

Radmila Pelengić

Rada Plavšić

 

 

 

 

 

 

 

 

Milena Stanić

Jadranka Gagović 

Danijela Kovač