Osnovna škola "Jovan Dučić"
u PetrovaradinuNaslovna
O školi
Dokumenti
Aktivnosti
Učenici
Zaposleni
Roditelji

Kalendar rada


UPRAVA ŠKOLE

 Ružica Pavlović, direktorka škole

Mirčeta Gogić, pomoćnik direktora     Upis u prvi razred 
Inkluzija
Profesionalna orijentacija
Korisni linkovi
Foto
Javne nabavke
Kontakt
Pišite nam :)
Nađite nas na FB"Mala" škola na FB


NASTAVNO OSOBLJE    

 RAZREDNA NASTAVA

Prezime i ime

razred

Prezime i ime

razred

Kosana Bačkuljin Rilke

 I-1 (M)

Stana Cvjetićanin

 III-1 (M)

Jelena Relić

 I-2

Irena Vojvodić

 III-2

Ivana Jovanović

 I-3

Marina Ličina

 III-3

Jasmina Stupar

 I-4 (M)

Maja Temerinac

 III-4(M)

Biljana Dimić  I-5   Nada Radujković Drljan  III5
   I-6      

Anđelija Skendžić

II-1 (M)

Slađana Dražić

 IV-1 (M)

Jovanka Marić

II-2

Jasmina Begović

IV-2 

Milana Mihajlov

II-3

Mirjana Grk 

IV-3 

Toša Aleksandrov

 II-4(M)

  Dragana Dolovac

IV-4 (M)

 

 

 

Olivera Milenković 

IV-5 

Mirko Babić i Boško Stojanović, učitelji u boravku

 Napomena: Odeljenja sa oznakom (M) pripadaju školskoj zgradi u Malinovoj 2a

 

PREDMETNA NASTAVA

Srpski jezik 

Мatematika

Engleski jezik 

Geografija

Vesna Stanojčić 

Silvija Novaković

   Gordana Bušin 

Julijana Doroški

Sonja Kostić Ramić

Snežana Lovrić  

Biljana Kovačević

Svetlana Pecelj 

Anđelka Spirić 

Zdravko Manja

 Zvjezdana Bačkalić 

 Biljana Jerinić

Jelena Lazarević

Maja Sentin Ratković

Zora Stefanović 

 

 

Likovna kultura

Muzička kultura

Fizika

Fizičko

 Milica Vojvodić

Ljubica Sekulić 

Mirjana Matušenski

Biljana Marković 

Olga Maravić

Adrijana Jovanović

Dragana Davidovac

Mirjana Grba 

Sanja Maravić

 

Emil Dotlić 

      Irena Bikicki

Istorija 

Hemija

Informatika 

Nemački jezik 

Jelena Mitrović 

Milica Vujinović

Suzana Stepanović 

Valentina Ševkušić

Ratko Ilić

Radoslava Odavić

Milena Danilovac

      An Mari Rnić

Biologija

Tehničko obraz.

Verska nastava

Građansko vas.

Branka Marjanov 

Mirčeta Gogić 

Petar Nikolić 

učitelji

 Draginja Timotić

Ivana Jagodić

Kosta Kovjanić 

A.M.Drobac

Lucia Pena

 

Anica Petrović

 

 

Slovački jezik

Mađarski jezik  

Vjera Fedel

Marta Karču

 

 

VANNASTAVNO OSOBLJE

Šef računovodstva

Psiholog

Pedagog

Bibliotekar

Sanja Trkulja

Danijela Baucal 

Jelena Radić 

Nada Ustić

Admin.finans.radnik

 Sekretar škole 

Nataša Dulić

  Dragana Bojović

 

DA UŽINA STIGNE  NA  VREME,  DA UČIONICE  BUDU  LEPE  I  ČISTEZA TO SE  BRINU  KUVARICE, SERVIRKE, SPREMAČICE  I MAJSTORI

Kuvarica:

Spremačice: 

Majstori:

Kurir:

Dragana Ristić  Miljana Ivić Merim Horozović

  Ilijana Ceca Sunajko

Servirka:

Snežana Gajić

Danijel Bujišić

 

Radmila Pelengić

Rada Plavšić

 

 

 

 

 

 

 

 

Milena Stanić

Jadranka Gagović 

Danijela Kovač