Osnovna škola "Jovan Dučić"
u PetrovaradinuNaslovna
O školi
Dokumenti
Aktivnosti
Učenici
Zaposleni
Roditelji
Kalendar rada

UPRAVA ŠKOLE

 Ružica Pavlović, direktorka škole

Mirčeta Gogić, pomoćnik direktora     Upis u prvi razred 
Inkluzija
Profesionalna orijentacija
Korisni linkovi
Foto
Javne nabavke
Kontakt
Pišite nam :)
Nađite nas na FB"Mala" škola na FB


NASTAVNO OSOBLJE    

 RAZREDNA NASTAVA

Prezime i ime

razred

Prezime i ime

razred

Stana Cvjetićanin

 I-1 (M)

Biljana Dimić

 III-1 (M)

Irena Vojvodić

 I-2

Jelena Relić

 III-2

Marina Ličina

 I-3

Ivana Jovanović

 III-3

Nada Radujković Drljan

 I-4 (M)

Boško Stojanović

 III-4

Slađana Dražić

II-1

Anđelija Skendžić

 IV-1 (M)

Jasmina Begović

II-2

Jovanka Marić

IV-2 

Mirjana Grk

II-3

Toša Aleksandrov

IV-3 

Dragana Dolovac

 II-4(M)

 

Milana Mihajlov

IV-4

Dušica Isak 

II5

     

Mirko Babić i Kosana Bačkuljin Rilke, učitelji u boravku

 Napomena: Odeljenja sa oznakom (M) pripadaju školskoj zgradi u Malinovoj 2a

 

PREDMETNA NASTAVA

Srpski jezik 

Мatematika

Engleski jezik 

Geografija

Vesna Stanojčić 

Silvija Novaković

   Gordana Bušin 

Julijana Doroški

Sonja Kostić Ramić

Snežana Lovrić  

Biljana Kovačević

Ljiljana Nikolić  

Anđelka Spirić 

Zdravko Manja

 Zvjezdana Bačkalić 

 Biljana Jerinić

Tatjana Kožul

Maja Sentin Ratković

Zora Stefanović 

 Jelena Lazarević

 

Likovna kultura

Muzička kultura

Fizika

Fizičko

 Milica Vojvodić

Ljubica Sekulić 

Branko Grahovac

Biljana Marković 

Olga Maravić

Adrijana Jovanović

Mirjana Matušenski

Mirjana Grba 

 

Emil Dotlić 

      Irena Bikicki

Istorija 

Hemija

Informatika 

Nemački jezik 

Jelena Mitrović 

Milica Vujinović

Suzana Stepanović 

Valentina Ševkušić

Ratko Ilić

Radoslava Odavić

Božana Vuksan

  Nataša Mihajlov   Milena Ćaćić

Biologija

Tehničko obraz.

Verska nastava

Građansko vas.

Branka Marjanov 

Mirčeta Gogić 

Petar Nikolić 

učitelji

Marija Radišić 

Ivana Jagodić

Kosta Kovjanić 

Ljiljana Nikolić

Violeta Jovović

Gavro Joksović

Anica Petrović

A.M.Drobac

Slovački jezik

Vjera Fedel

 

 

VANNASTAVNO OSOBLJE

Šef računovodstva

Psiholog

Pedagog

Bibliotekar

Sanja Trkulja

Danijela Baucal 

Ljiljana Čehov 

Nada Ustić

Admin.finans.radnik

 Sekretar škole 

Nataša Dulić

  Dragana Bojović

 

DA UŽINA STIGNE  NA  VREME,  DA UČIONICE  BUDU  LEPE  I  ČISTEZA TO SE  BRINU  KUVARICE, SERVIRKE, SPREMAČICE  I MAJSTORI

Kuvarica:

Spremačice: 

Majstori:

Kurir:

 Dragana Ristić

Kova Kovačević 

Milovan-Miša Dražić 

Ilijana-Ceca Sunajko 

Servirke:

Snežana Gajić

Merim Horozović

 

 

 

 

Radmila Pelengić

Anka Vuksan

Danijel Bujišić

 Miljana Ivić

 

 

 

Milena Stanić

 

 

 

Jadranka Gagović 

Dobrila Maljurić 

Danijela Kovač 

Rada Plavšić