Osnovna škola "Jovan Dučić"
u Petrovaradinu


Naslovna
O školi
Dokumenti
Aktivnosti
Učenici
Zaposleni
Roditelji
Kalendar radaAKTIVNOSTI U ŠKOLI
Nastava Redovna nastava Raspored časova
Raspored zvonjenja
Raspored realizacije pismenih i kontrolnih zadataka za II polugodište - Niži razredi
Viši razredi
Izborna nastava Verska nastava
Građansko vaspitanje
Čuvari prirode
Hor i orkestar
Slovački sa elementima nac.kulture
Informatika i računarstvo
Fakultativne aktivnosti Ekskurzije i škola u prirodi
Dopunska nastava Raspored održavanja dopunske
Dodatna nastava Raspored održavanja dodatne
Inkluzivna nastava Za učenike sa određenim specifičnostima prema kojima treba vršiti prilagođavanja u nastavi
Vannastavne aktivnosti Sekcije Dramska sekcija - nast.Jelena lazarević
Novinarska - nast.Sonja Kostić Ramić
Saobraćajna - nastavnici TIO
Likovna sekcija - nast.Milica Vojvodić
Hor - nastavnica Ljubica Sekulić
Fudbal - zaduženi nast. Emil Dotlić
Atletika - nast. Mirjana Grba
Gimnastika - nast. Biljana Marković
Produženi boravak učitelji K.Bačkuljin Rilke i M.Babić
Profes.orijentacija zadužena psiholog D.Baucal
Letopis škole zaduženi nastavnik Vesna Stanojčić 
Školski list zaduženi nastavnik Sonja Kostić
Marketing škole Web site, FB
Dežurstvo Nastavnika Raspored dežurstva nastavnika
Učenika Pravila dežurstva učenika
Učeničke organizacije Dečiji savez zaduženi nast. J.Begović i M.Grba
Đački parlament zaduženi nast. Lj.Nikolić i A.Drobac
Školski timovi Pregled školskih timova i njihovih članova
Takmičenja Kalendar takmičenja
Pravila ponašanja u školi - Kodeks Nastavnici
Učenici
Roditelji
Zaštita od nasilja Program zaduženi nast. Jelena Mitrović
Saradnja sa roditeljima Raspored konsultacija
Školske proslave Sveti Sava, 27.01.
Dan Škole - Dučićevi dani, 3.04. - 7.04.


    Upis u prvi razred 
Inkluzija
Profesionalna orijentacija
Korisni linkovi
Foto
Javne nabavke
Kontakt
Pišite nam :)
Nađite nas na FB"Mala" škola na FB